Wsparcie i obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości oraz powierzchni biurowych to ciągłe sprawowanie kontroli nad ich prawidłowym funkcjonowaniem pod względem technicznym. Prawidłowy stan techniczny oraz sprawnie działające wyposażenie nieruchomości to aspekty niezbędne do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwo użytkowników oraz osób przebywających na terenie obiektu. Obsługa techniczna to nie tylko stały nadzór, regularne kontrole oraz okresowe przeglądy techniczne, lecz także wykonywanie szeregu bieżących prac konserwacyjnych mających zredukować ryzyko wystąpienia awarii. Prace prewencyjne i konserwacyjne wykonywane przez doświadczonego technika gwarantują brak przestojów produkcyjnych w firmie oraz minimalizują koszty związane z ewentualną wymianą urządzeń narażonych na awarię.  W trakcie obsługi nieruchomości technicy dbają również o jej ciągłą funkcjonalność oraz utrzymanie założonego stanu wizualnego. Wykonywanie drobnych prac remontowo-wykończeniowych, napraw wyposażenia i umeblowania pomieszczeń biurowych oraz stały serwis techniczny to czynności, które zapewnią właścicielowi powierzonego obiektu pełen komfort użytkowania. Stała obsługa techniczna świadczona przez doświadczonego technika to bezpieczeństwo i gwarancja prawidłowego funkcjonowania każdej nieruchomości.

OFERTA

Firma Soldif świadczy usługi zapewnieniające serwis techniczny dla przedsiębiorstw, instytucji, zakładów produkcyjnych, nieruchomości, jednostek budżetowych oraz klientów indywidualnych. Nasza oferta jest bardzo elastyczna, ściśle dostosowana do potrzeb zleceniodawcy.  Oferujemy sprawowanie kontroli oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania powierzonych nam obiektów.

Wykonujemy:

 • nadzór nad stanem technicznym obiektu;
 • prace remontowo-wykończeniowe;
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń technicznych;
 • usługi ‘ złotej rączki’
 • naprawy wyposażenia i umeblowania pomieszczeń biurowych;
 • obsługę prewencyjna i awaryjna;
 • usuwanie awarii i ich skutków;
 • serwis techniczny;
 • usługi w obszarze properity services;
 • obsługę i konserwację systemów hydraulicznych, mechanicznych, gazowych, instalacji elektrycznych i wod-kan;

W zależności od potrzeb oferujemy realizację obsługi technicznej w systemie mobilnym lub stacjonarnym.

System mobilny: gwarantuje realizację usług technicznych i serwisowych w ramach odpowiedzi na zgłoszenia. Zgłoszenia realizowane są według ustalonego harmonogramu oraz w  zależności od priorytetu zgłoszenia. Zgłoszenia awarii realizowane są w trybach:

 • natychmiastowym (awaria stanowi zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników obiektu / awaria całkowicie uniemożliwia funkcjonowanie obiektu), (w dniu wystąpienia; czas reakcji  do 1 godziny)
 • pilnym (awaria utrudnia w znacznym stopniu funkcjonowanie obiektu) (do 2 dni roboczych)
 • standardowym (awarie / uszkodzenia nie wpływające znacząco na funkcjonowanie obiektu) w ustalonym terminie (do 3 lub 5 dni roboczych)

System stacjonarny: gwarantuje stałą obecność technika na terenie obiektu oraz bieżącą jego obsługę w wyznaczonych godzinach. W sytuacjach awarii wymagających natychmiastowej interwencji poza ustalonymi godzinami pracy gwarantujemy pełną dyspozycyjność technika. 

KONTAKT

Jeżeli są Państwo zainteresowani oferowanymi przez naszą firmę usługami, mają Państwo jakiekolwiek pytania lub propozycję jak moglibyśmy dostosować ofertę do Państwa potrzeb prosimy o kontakt.