Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.soldif.pl [zwany dalej: Serwis]

 1. W Polityce Prywatności przedstawione zostały informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem Serwisu.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Julita Jedlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Soldif Julita Jedlińska z siedzibą w Wysokie 18; 62-511 Kramsk NIP 6652965399 REGON: 368902909

 3. Dbając o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich przestrzeganie i dbamy o zapewnienie ich zgodności z aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Dane osobowe gromadzone przez Serwis mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Serwisem, których usługi są związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

 1. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach; 

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 3. poprzez kontakt na podany w serwisie numer telefonu lub adres mail.

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane jedynie w celu, dla którego zostały do     niego wprowadzone tj. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu.

 2. Gromadzenie plików cookies ma na celu optymalizację procesu korzystania z Serwisu.

 3. Poprzez kontakt z użyciem adresu mail lub numeru telefonu Użytkownik dobrowolnie udostępnia dane osobowe. 

 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 

 5. Dane osobowe gromadzone w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do sprostowania swoich danych, ich usunięcia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienie skarg do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Serwis.

 7.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają zupełnie niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi warto się zapoznać.

W razie pytań co do bezpieczeństwa, wykorzystywania danych osobowych oraz zapisów zamieszczonych w Polityce Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem na adres mailowy biuro@soldif.pl